Kontakt


Prečítal som si a súhlasím s podmienkami v dokumente Ochrana osobných údajov
FAKTURAČNÉ ÚDAJE SK

PARADIGMA, s.r.o
Javorová 2137/6, 931 01 Šamorín
IČO: 36662330
DIČ: 2022231750
IČ DPH: SK2022231750
Bankové spojenie:
SK62 7500 0000 0040 1847 1474

0800 604 406
info@paradigmacc.sk
hr@paradigmacc.sk
sales@paradigmacc.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE CZ

PARADIGMA Call Centrum, s.r.o
Krížna 250, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 04741650
DIČ: CZ04741650

Bankové spojenie:
CZ74 0300 0000 0002 7335 0479

0800 604 406
info@paradigmacc.sk
hr@paradigmacc.sk
sales@paradigmacc.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje JUDr. Iveta Gálošová Bušová, a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese galosova@poradenska.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : poradenska.sk